Zápisy na školní rok 2018/2019

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 MŠ, Praha 5 – Barrandov, LOHNISKÉHO 830
Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 2464470784 666.68 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
2 3673757696 666.44 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
3 6640964096 666.08 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
4 3508023296 664.88 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
5 3255030784 663.46 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
6 2315718656 662.30 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
7 4136318656 661.80 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
8 6775397123 646.62 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
9 9586080896 645.16 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
10 2798038272 644.92 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
11 6016575488 643.86 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
12 8441987648 641.96 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
13 8203568128 641.66 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
14 3766424832 641.54 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
15 2459812864 640.74 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
16 9815008512 640.52 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
17 9749683456 626.76 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
18 6112070464 626.54 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
19 9250211845 626.40 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
20 9215578624 626.20 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
21 3529605632 625.72 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
22 5413449216 625.34 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
23 1957378048 625.00 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
24 7728338688 624.74 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
25 5215408128 624.74 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
26 2241603846 624.52 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
27 5366435847 624.42 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
28 9115381248 624.26 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
29 3712355528 623.98 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
30 2650084486 623.90 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
31 6874748928 623.62 Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 Přijatý/á
         
Vyvěšeno dne 31.5.2018.    
Bude sejmuto dne 15.6.2018.    

 

Den otevřených dveří:

středa 14.3. od 9.30 do 11.30 hodin a středa 11.4. od 14 do 17 hodin.

Budete mít možnost dozvědět se o tom, jak naše školka funguje, prohlédnout si naši mateřskou školku a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Zápis do mateřské školy – odevzdávání vyplněných přihlášek – proběhne 2. a 3.5.2018 od 14,30 do 17 hodin

Hernička pro přijaté děti

Ve třídě Koťátek proběhne 24.5. A 14.6. 2018 od 16 hodin Hernička pro děti, které budou v září do školky nastupovat. V červnovém termínu pak bude současně probíhat také informační schůzka s paní ředitelkou a bude prostor pro vaše dotazy.

      banner09 (1)

 Zápisy budou probíhat  2. a 3. 5.2018  od 14,30 do 17 hodin.

S sebou přineste řádně vyplněnou žádost, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. ověřenou kopií originálu nájemní smlouvy), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců, např. originálem potvrzení o trvalém pobytu dítěte z Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů).

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání lékařem potvrzené žádosti.

Žádost si můžete vygenerovat a vytisknout na adrese http://zapisdoms.praha5.cz. Následně si nechte údaje potvrdit u dětského lékaře. Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit ÚMČ Praha 5 – Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, v úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459