Zápisy na školní rok 2018/2019

Předběžná registrace k zápisu do mateřských škol ve školním roce 2018/19

Vážení rodiče,

1.2.2018 částečně otevřeme webovou aplikaci na podporu zápisu do MŠ pro školní rok 2018/19. Chceme Vás požádat o předběžnou registraci. Rádi bychom dříve než v červnu věděli více o Vašem zájmu umístit dítě do námi zřizované MŠ. Budeme pak moci lépe připravit dostatečné kapacity. Prostřednictvím aplikace se také dozvíte všechny důležité informace.

Adresa aplikace je: https://zapisdoms.praha5.cz/

Děkuji za spolupráci Mgr. Vít Šolle, zástupce starosty

Den otevřených dveří:

středa 14.3. od 9.30 do 11.30 hodin a středa 11.4. od 14 do 17 hodin.

Budete mít možnost dozvědět se o tom, jak naše školka funguje, prohlédnout si naši mateřskou školku a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Zápis do mateřské školy – odevzdávání vyplněných přihlášek – proběhne 2. a 3.5.2018 od 14,30 do 17 hodin

Hernička pro přijaté děti

Ve třídě Koťátek proběhne x.x.2018 od 16 hodin Hernička pro děti, které budou v září do školky nastupovat, od 17 hodin bude pak informační schůzka s paní ředitelkou a prostor pro vaše dotazy.

      banner09 (1)

 Zápisy budou probíhat  2. a 3. 5.2018  od 14,30 do 17 hodin.

S sebou přineste řádně vyplněnou žádost, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např. ověřenou kopií originálu nájemní smlouvy), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců, např. originálem potvrzení o trvalém pobytu dítěte z Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů).

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání lékařem potvrzené žádosti.

Žádost si můžete vygenerovat a vytisknout na adrese http://zapisdoms.praha5.cz. Následně si nechte údaje potvrdit u dětského lékaře. Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit ÚMČ Praha 5 – Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, v úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě.ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459