Zápis na školní rok 2020/2021

 

Den otevřených dveří 2020

Úterý 21.4. od 9,30 do 11,30 hodin. Od 9,30 proběhne úvodní část s povídáním s paní ředitelkou, následovat bude prohlídka školky.

Budete mít možnost dozvědět se o tom, jak školka funguje, prohlédnout si naši mateřskou školku a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Zápis do mateřské školy

Odevzdání vyplněných přihlášek proběhne 5.5.2019 od 8,30 do 11.30 a od 14.00 do 17 hodin.

Občané ČR budou prokazovat pobyt dítěte občanským průkazem dítěte, pokud občanku dítě nemá, musí mít originál potvrzení o trvalém pobytu z evidence obyvatel, u cizinců je trvalým pobytem místo pobytu, které doloží oprávněním k pobytu. Dále s sebou přineste řádně vyplněnou žádost.

Žádost si můžete vygenerovat a vytisknout na adrese http://zapisdoms.praha5.cz. Následně si nechte údaje potvrdit u dětského lékaře. Pokud nemáte možnost vyplnit nebo vytisknout elektronickou žádost, můžete navštívit ÚMČ Praha 5 – Odbor školství zřídil pro zákonné zástupce, v úředních dnech (pondělí a středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin) anebo po telefonické dohodě. ÚMČ Praha 5 – odbor školství, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
1. patro, č. dv. 115 – Olivie Zemanová, tel. 257 000 303
1. patro, č. dv. 115 – Marcela Dočkalová, tel. 257 000 188
1. patro, č. dv. 117 – Lucie Marešová, tel. 257 000 459

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání lékařem potvrzené žádosti.

Od ………. budete vyzýváni prostřednictvím Vašeho emailu k vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí do naší mateřské školy. Konečný seznam přijatých/nepřijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách mateřské školy nejpozději do ……….. .

Kritéria_pro_přijímání_dětí_do_MŠ_zřizovaných_MČ_Praha_5_pro_školní_rok_2019-20

Hernička pro přijaté děti

Ve třídě Koťátek proběhne —————–  vždy od 16 do 17 hodin „Hernička“ pro děti s rodiči, které budou v září do školky nastupovat. Budou se moci seznámit s prostředím třídy a pohrát si s hračkami. V průběhu poslední herničky bude současně probíhat také informační schůzka s paní ředitelkou a bude prostor pro vaše dotazy.

       banner09 (1)