Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

wuMSMT_logotyp_text_cz

 

ŠABLONY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU, PRAHA 5 – BARRANDOV, LOHNISKÉHO 830 REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/00021 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit Mateřskou školu, Praha 5 Barrandov, Lohniského 830 formou zjednodušeného vykazování – šablon.

 

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha – pól růstu ČR

logolink-OP-PPR

Multikulturní_šablona

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

STÁŽ NA MALTĚ 7.4. – 12.4.2019

Ve dnech 7. 4. – 12. 4. 2019 se paní učitelka Jitka Obrazová a paní asistentka Veronika Polášková v rámci programu     OP PPR (Praha – pól růstu ČR), název projektu : MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony, příjemce Mateřská škola,Praha 5 –Barrandov, Lohniského 830, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001157, financovaného Evropskou Unií zúčastnily  pedagogické stáže na Maltě. Hlavním cílem této stáže bylo načerpat zkušenosti a další inspiraci při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Hostující školou byla Theresa Nuzzo School, Marsa. S přínosy stáže, poznatky o odlišném systému vzdělávání i novými náměty pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem byly pedagogičtí pracovníci seznámeni na pedagogické radě.

malta2 malta1