Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

wuMSMT_logotyp_text_cz

 

ŠABLONY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU, PRAHA 5 – BARRANDOV, LOHNISKÉHO 830 REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/00021 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit Mateřskou školu, Praha 5 Barrandov, Lohniského 830 formou zjednodušeného vykazování – šablon.

 

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha – pól růstu ČR

logolink-OP-PPR

Multikulturní_šablona

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.