Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

wuMSMT_logotyp_text_cz

Od září 2019: ŠABLONY II. PRO MATEŘSKOU ŠKOLU, RAHA 5 – BARRANDOV, LOHNISKÉHO 830
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0010660

Z těchto finančních prostředků je v MŠ hrazen spec. pedagog, sdílení zkušeností mezi školami a zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků formou školení.

ŠABLONY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU, PRAHA 5 – BARRANDOV, LOHNISKÉHO 830 REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/00021 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit Mateřskou školu, Praha 5 Barrandov, Lohniského 830 formou zjednodušeného vykazování – šablon.

 

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha – pól růstu ČR

logolink-OP-PPR

Multikulturní_šablona

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

STÁŽ NA MALTĚ 7.4. – 12.4.2019

Ve dnech 7. 4. – 12. 4. 2019 se paní učitelka Jitka Obrazová a paní asistentka Veronika Polášková v rámci programu   OP PPR (Praha – pól růstu ČR), název projektu : MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony, příjemce Mateřská škola,Praha 5 –Barrandov, Lohniského 830, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001157, financovaného Evropskou Unií zúčastnily  pedagogické stáže na Maltě. Hlavním cílem této stáže bylo načerpat zkušenosti a další inspiraci při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Hostující školou byla Theresa Nuzzo School, Marsa. S přínosy stáže, poznatky o odlišném systému vzdělávání i novými náměty pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem byly pedagogičtí pracovníci seznámeni na pedagogické radě.

malta2 malta1

 

STÁŽ GRANADA

Ve dnech 3. až 7. června jsme absolvovaly čtyřdenní stáž ve španělské Granaděv rámci projektu  OP PPR (Praha – pól růstu ČR), název projektu : MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony, příjemce Mateřská škola,Praha 5 –Barrandov, Lohniského 830, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001157, financovaného Evropskou Unií.. Z naší školy se zúčastnily 2 učitelky – Lucie Malečková z Modrásků a Martina Malá ze Sluníček. Stáž byla zaměřena na výuku dětí odlišným mateřským jazykem. Poznaly jsme nádherné prostředí starobylého města i atmosféru škol, které mají bohaté zkušenosti těmito dětmi. Získaly jsme nové poznatky a zkušenosti, které bychom rády využily i v našem prostředí.

20190606_114904 20190606_113144 20190604_112343

20190604_112011 20190603_132111 20190604_112011