ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

VÁŽENÍ RODIČE,

V RÁMCI ZAPOJENÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO PROJEKTU ČERPÁNÍ ŠABLON PRO MŠ LOHNISKÉHO 830, SI VÁM DOVOLUJEME V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE NABÍDNOUT ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY PANÍ Ph.Dr. Minichaely Vítečkové,Ph.D a vzdělávací agentury PMeduca.

Přednášky probíhaly bezpaltně ve třídě naší mateřské školy vždy od 16,00 hod. Malé občerstvení zajištěno.

 ČERVEN 2018

 • 7.6. od 9,30 – studenti VOŠ herecké přijdou zahrát pohádky dětem.
 • 8.6. – od 16 hodin Zahradní slavnost a klaun Hopsalín.
 • 12.6. výlet Šťastná země – Modrásci a Žluťásci. Celodenní výlet s obědem v místě. S sebou batoh s pitím a dvěma svačinkami, pláštěnka. Cena 100 Kč na vstup, z Unie rodičů bude hrazen oběd a autobus.  Sraz v 7,45 ve školce. Návrat kolem 16 hodiny.
 • 14.6. od 16 hodin – Hernička pro děti, které v září nastoupí do naší školky.

Akce budou průběžně doplňovány.

Proběhlé:

ZÁŘÍ 2017

 • 13.9. – Schůzka rodičů od 17 hodin ve třídě Sluníček, obecné informace o provozu mateřské školy, kroužky, poté pak schůzka v jednotlivých třídách.
 • 19.9. – I. třída a výlet na výstavu Krysáci v Portheimce, vybíráme 20 Kč.
 • 20.9. – Žluťásci a akce Letná; s sebou si děti přinesou batůžek se svačinou a pitím; podrobnější informace na dveřích
 • 25.9. – 3. školkový rodinný běh, start od 16,30 do 17,30, podrobnosti na začátku září.
 • 26.9. od 16,00 přednáška: „Úzkostné dítě v mateřské škole“, lektorka Ph.Dr. Michaela Vítečková, Ph.D.

ŘÍJEN 2017

 • 3.10. od 9,30 „O Terezce a Matějovi“ pohádka s písničkami p. Svěráka.
 • 6.10. tělocvična Žluťásci, s sebou pití, tepláky, tričko a boty vhodné na cvičení.
 • 11.10. Žluťásci a výlet na výstavu Krysáci v Portheimce, vstupné 20 Kč budou vybírat paní učitelky.
 • 16.10. Modrásci a výlet na Krysáky. Vstupné 20 Kč budou vybírat paní učitelky. S sebou si děti vezmou batůžek, pití a malou svačinku, návrat do školky na oběd.
 • 16.10. od 16 hodin – Podzimní dílnička pro rodiče s dětmi ve třídě Sluníček. Přineste si sebou malou skleničku a 30 Kč za tvořící dítě.
 • 17.10. Sluníčka výlet na výstavu Krysáci v Portheimce, vstupné 20 Kč budou vybírat paní učitelky, podrobnosti v šatně.
 • 17.10. od 16,00 přednáška: „Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku“, organizuje Agentura PMeduca.
 • 19.10. od 9,30 – Preventivní triky k použití elektriky – vzdělávací pořad pro děti.
 • 20.10. tělocvična Žluťásci, s sebou pití, tepláky, tričko a boty vhodné na cvičení.
 • 31.10. Koťátka v knihovně a představení „O malé Mette„.
 • 31.10. od 16,00 přednáška: „Rozvoj zdravého sebepojetí a sebevědomí dítěte“, lektorka Ph.Dr. Michaela Vítečková, Ph.D.

 LISTOPAD 2017

 • 4.11. od 9,30 – Podzimní brigáda ve školkové zahradě pro rodiče s dětmi. Čeká nás odklizení spadaného listí, budování vyvýšených záhonů, zimování pískovišť i teplý čaj, opékání buřtů a vybírání nejbáječnějšího koláče z vašich kuchyní.
 • 8.11. od 8,00 focení ve školce (kalendář s fotografiemi, p. Šebek)
 • 9.11. od 9 hodin – divadlo v MŠ Eva Hrušková „Zpěvanka“.
 • 10.11. tělocvična Žluťásci, s sebou pití, tepláky, tričko a boty vhodné na cvičení.
 • 16.11. od 16 hodin – Adventní dílnička v režii Modrásků, vstupné 100 Kč a těšit se můžete na výrobu adventních věnců.
 • 21.11. od 16,00 přednáška: „Rozvoj kreativity, schopnosti učit se a myslet“, lektorka Ph.Dr. Michaela Vítečková, Ph.D.
 • 28.11. Koťátka v knihovně a  představení „O chytré princezně“. 
 • 29.11. – Příbram -III. a IV. třída – výlet za Mikulášem.

PROSINEC 2017

 • 1.12. tělocvična Žluťásci, s sebou pití, tepláky, tričko a boty vhodné na cvičení.
 • 5.12. a Čertí rej v celé školce. Děti přichází do školky převlečení za čerty, čertice i čertíky, ve třídách se bude hrát a tancovat a kdo ví, možná přijde i Mikuláš. Podrobnosti v jednotlivých třídách.
 • 8.12. tělocvična Žluťásci, s sebou pití, tepláky, tričko a boty vhodné na cvičení.
 • 8.12. třída Koťátek a Sluníček a výlet „Lovčí zámeček a Perníková chaloupka“. Čeká nás muzeum perníku a pohádek. Na začátku prosince budeme vybírat 100 Kč. Budeme odjíždět brzy, sejdeme se proto v 7 hodin ráno a vrátíme se na oběd. S sebou budou děti potřebovat batůžek s pitím a svačinu dostaneme na cestu ze školky.
 • 12.12. od 9,30 divadlo v MŠ a dudácká pohádka „Jak šel Honza do Betléma“.
 • 13.12. od 16.30 Koťátka a Vánoční besídka.
 • 14.12. od 16 hodin Sluníčka a Vánoční besídka
 • 15.12. tělocvična Modrásci, s sebou pití, tepláky, tričko a boty vhodné na cvičení.
 • 18.12. od 16.00 Modrásci a Žluťásci a Vánoční besídka.
 • 19.12. Koťátka v knihovně a Vánoční příběh.
 • 19.12. v běžném čase náhradní hodina Sportíku
 • 20.12. Vánoční ukázková hodina Tanečků – od 15.30 děti z Koťátek a Sluníček, od 16,00 pak Žluťásci a Modrásci
 • 22.12. tělocvična Modrásci, s sebou pití, tepláky, tričko a boty vhodné na cvičení.
 • Mateřská škola v době 27. – 2.1. 2018 nebude mít provoz.

LEDEN 2018

 • 2.1.2018 školka uzavřena
 • 18.1. od 9 hodin – Záchranáři  ve školce – jak vypadá uvnitř záchranka a vše kolem.
 • 19.1. – tělocvična Žluťásci.
 • 21. – 26.1. lyžařský výcvik.
 • 30.1. od 16,00 přednáška: „Rozvoj emoční inteligence u dětí předškolního věku“, lektorka Ph.Dr. Michaela Vítečková, Ph.D.
 • 31.3. – Sluníčka – Den sněhuláků.

 ÚNOR 2018

 • 15.2. – od 9,00 divadlo vvMŠ  a představeni „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ divadla Navětvi. Potom Karneval ve školce a veselý rej masek.
 • 16.2. – Sluníčka a návštěva Muzea smyslů, vstupné ve výši 100 Kč bude vybíráno ve třídě.
 • 16.2. – tělocvična Modrásci.
 • 22.2. odn 16,00 přednáška: „Utváříme zdravé výchovné prostředí v rodině“, lektorka Ph.Dr. Michaela Vítečková, Ph.D.
 • 23.2. – tělocvična Žluťásci.
 • 26.2. – Žluťásci a Modrásci – Reduta a představení „Svět hraček“ s písničkami Svěráka a Uhlíře.
 • 27.2. Z důvodu nemoci bude přesunuta od 16,00 přednáška: „Syndrom ADHD u dítěte předškolního věku“, lektorka PhDr.Michaela Vítečková, Ph.D.

BŘEZEN 2018

 • 2.3. – tělocvična Modrásci.
 • 6.3. od 9.30 divadlo v MŠ – „Tři výlety do pohádek“ divadla Glanz.
 • 14.3. od 9.30 do 11.30 Den otevřených dveří.
 • 14.3. třída Modrásků a Žluťásků – návštěva ZŠ: Fakultní základní škola a mateřská škola při PedF UK Barrandov II.
 • 16.3. – tělocvična Modrásci.
 • 19.3. – Koťátka a Sluníčka – divadlo Reduta a představení Myšáci jsou rošťáci od 9 hodin. Příchod do školky do 7,45.
 • 19.3. – první hodina plavání pro zájemce ze tříd Modrásků a Žluťásků. Celkem bude 10 lekcí (NE 30.4. A 7.5.), cena 850 Kč, přihlašovat se bude ve třídách
 • 20.3.od 9,30 třídat Žluťásků a Modrásků – beseda Policie ČR.
 • 22.3. od 16 hodin přednáška: „Komplexní vývoj předškoláka – školní zralost“, lektorka PhDr.Michaela Vítečková, Ph.D.
 • 26.3. od 16 hodin – Velikonoční dílnička ve Žluťáscích pro rodiče s dětmi. S sebou si přineste mističku na osení, 20 Kč na materiál a dobrou tvořivou náladu.
 • 28.3. Modrásci a Žluťásci – výlet do  Čokoládovny v Šestajovicích. Příchod do 8,30. Vybírá se 120 Kč.

DUBEN 2018

 • 10.4. – od 9.30 divadlo v MŠ Eva Hrušková „Šípková Růženka“.
 • 11.4. od 14.30 do 17 hodin – Den otevřených dveří.
 • 12.4. třída Modrásků a Žluťásků – program Jules a Jim a prevence sociopatologických jevů. Více o organizaci zde.
 • 19.4. třída Modrásků a Žluťásků – program Jules a Jim.
 • 26.4. třída Modrásků a Žluťásků – program Jules a Jim.
 • 26.4. od 16 hodin přednáška: „Poruchy učení a jejich prevence v předškolním věku „, lektorka PhDr.Michaela Vítečková, Ph.D.
 • 27.4. v dopoledních hodinách Čarodějnický rej v celé školce

KVĚTEN 2018

 • 3.5. třída Modrásků a Žluťásků – program Jules a Jim.
 • 10.5. třída Modrásků a Žluťásků – program Jules a Jim.
 • 16.5. Závěrečná hodina Tanečků, kam jsou rodiče srdečně zváni do třídy Modrásků. Mladší děti od 15,30 a starší děti od 16 hodin
 • 17.5. – od 9.30 divadlo v MŠ Kouzelník Grino.
 • 17.5. od 16 hodin přednáška „Syndrom ADHD u dítěte předškolního věku“, lektorka PhDr.Michaela Vítečková, Ph.D., přesunuto z února.
 • 22.5. třída Sluníček, Žluťásků a Modrásků – výlet do parku Sacre Coeur na oslavu MDD. Příchod do MŠ do 8 hodiny, v 8,15 odchod ze školky. S sebou batůžek s pitím a pláštěnkou, svačinu budeme mít ze školky. Návrat na oběd.
 • 24.5. od 8 hodin – fotografování – jednotlivci, třídy a tablo předškoláků; bude probíhat v budově.
 • 24.5. od 16 hodin závěrečná hodina Pohádkového zpívání, kam jsou srdečně zváni všichni rodiče – přijďte si s námi zazpívat, zahrát a zatančit.
 • 24.5. od 16 do 17 hodin – Hernička pro děti, které budou v září nastupovat do naší školky.
 • 30.5. od 9,30  klaun Ferda a oslava dne dětí ve školce.
 • 31.5. výlet Koťátka a Sluníčka do famaparku Soběhrdy. Sraz v 7,30 ve třídě. S sebou batůžek s pitím, svačinkou a pláštěnkou. Oblečení podle počasí. Oběd máme zajištěn v místě, vybíráme 55 Kč, stravné na tento den bude ve školce pro všechny děti I. a II. třídy odhlášeno.
 • 31.5. od 16 hodin přednáška „Montessori vzdělávání“, lektorka Ing. Kamila Murariková.