Lyžařský kurz

Lyžařský kurz MŠ Lohniského

Termín: 20.1. – 25.1.2019

Nová Ves nad Nisou

Penzion Maják – www.pension-majak.cz

cena: 5 200 Kč – ubytování, strava, celodenní péče, vleky, instruktoři, doprava

Zálohu lyžařského kurzu 2 500 Kč uhraďte u vedoucí školní jídelny (tam, kde se platí obědy) do 23.11.2018.

Doplatek je nutné uhradit do 4.1.2019 opět u vedoucí školní jídelny.

Odjezd: 20.1.2019 z ulice Grussova v 10,00. V penzionu začínáme obědem.

Příjezd na stejné místo v pátek 25.1.2019 v podvečerních hodinách okolo 18.00. Tento den budeme dopoledne ještě lyžovat.

Potřebné dokumenty vyjma potvrzení o bezinfekčnosti se odevzdávají při úhradě doplatku. Dále je třeba dodat potvrzení od lékaře a potvrzení o seřízení vázání, pokud jsou lyže půjčeny, postačí též při odjezdu.

Přihláška

Doporučený_seznam_věcí

Dotazník pro rodiče

Bezinfekčnost (odevzdává se v den odjezdu)