Montessori pedagogika

Na základě absolvovaného kurzu Montessori jsem začala využívat v práci s dětmi i osvědčené prvky z pedagogiky Montessori.

Jsme na začátku, zkoušíme a experimentujeme.

Montessori pedagogika klade velký důraz na učitele a hlavně na individuální práci dětí.

Děkujeme rodičům za projevení zájmu a za sponzorské dary na nákup pomůcek Montessori.

Iva S.