O nás

Chceme být školkou, kde jsou děti šťastné a cítí se bezpečně.

Chceme dětem vytvořit podnětné prostředí se zaměřením na rozvoj jazykové výchovy.

Mateřská škola je umístěna uprostřed zástavby panelových domů na barrandovském sídlišti v Praze 5. Dvoupatrová budova z roku 1988 je projektována jako čtyřtřídní předškolní zařízení.

V listopadu 2003 byla provedena kompletní výměna vnitřních rozvodů vody, rekonstrukce soc. zařízení a generální oprava střechy. V rámci úsporných opatření bylo instalováno silikonové těsnění do oken. Dále proběhla rekonstrukce školní kuchyně a výměna nevyhovujících oken za nová plastová. Technický stav budovy odpovídá současným požadavkům a normám.

Školní zahrada je průběžně vybavována novými herními prvky, které odpovídají bezpečnostním normám ČR. I zde je dodržován pitný režim, děti mají k dispozici dvě nerezová pítka.

Vnitřní uspořádání školy je vyhovující. Na každém podlaží se nacházejí dvě třídy, propojené spojovací chodbou. Jednotlivé třídy jsou děleny do třech prostorů – jídelny, herny a ložnice. Ke každé třídě přísluší šatna, sklad pomůcek, sklad lůžkovin, kuchyňka a soc. zařízení. Všechny třídy jsou barevně vymalované, vybavené novými koberci a nábytkem. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

Profilací MŠ je zaměření na jazykovou výchovu.

 

 

 

Základní informace

Stanovený počet dětí: 109 dětí

Počet tříd: 4 třídy, kde jsou děti rozdělené podle věku, kontakt s dětmi z jiných tříd je dostatečně umožněn při ranním scházení, pobytu na zahradě a odpoledne.

Provozní doba: pondělí – pátek, 6:30 – 17:00

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

Výše školného ve školním roce 2019/2020 vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., je stanoveno dle výpočtu z neinvestičních dotací v roce 2018. Školné pro rok 2019/2020 činí 1 000 Kč pro všechny děti v celodenním provozu mateřské školy. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem školní docházky se poskytuje bezplatně.

Rodiče jsou povinni včas hradit stravné i školné. Opakované neuhrazení školného či stravného je považováno za hrubé porušení Školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do MŠ.