Stavebni práce

Stavba pokračuje a my se těšíme na krásnou budovu školky. Do doby dokončení vás prosíme o shovívavost a imkuveni nepříjemností spojených s rekonstrukcí.

DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI POHYBU V AREÁLU MŠ A NENECHÁVEJTE DĚTI BEZ DOZORU.

Děkujeme za pochopení