Užitečné odkazy

Městská část Prahy 5

Odbor školství MČ Prahy 5 najdete zde.

 

Speciálně pedagogické centrum Vertikála

SPC nabízející speciálně pedagogická vyšetření, konzultace a poradenství. Zaměřuje na podporu klientů s  poruchami autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha).

http://www.skolaroos.cz/spcospc.html

NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu

Organizace podporující rodiny s hyperaktivními dětmi.

Nabízí:

  • program HYPERKA (zařízení péče o předškolní děti)
  • program HYPERAKTIVITA – komplexní podpora rodinám s hyperaktivními dětmi školního věku
  • volnočasové a terapeutické aktivity
  • tábory a pobytové akce
  •  a další aktivity

https://www.hyperaktivita.cz/

Sdružení Meta o.p.s.

Sociální pracovníci META, o.p.s. nabízejí klientům odborné sociální poradenství specializované na oblast vzdělávání a uplatnění na trhu práce formou osobních, telefonických a e-mailových konzultací.

V případě potřeby mohou sociální pracovníci asistovat při řešení problému a zajistit tlumočníka.

Ve spolupráci s dobrovolníky nabízíme klientům individuální i skupinové doučování či přípravu na zkoušky.

META o.p.s. realizuje i další vzdělávací aktivity – kurzy českého jazyka pro děti i dospělé na různých úrovních či různého zaměření a různé tematické semináře.

http://www.meta-ops.cz/