ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS – DĚTI CIZINCI

Výsledky zápisu na rok 2022/2023 pro děti cizince:

Výsledky-UA_zápis_na_rok_2022-2023

Výsledek rozhodnutí je třeba si vyzvednout osobně dne 20.6.2022 od 9,00 do 11,00 hod.

Zápis dítěte – cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana bude probíhat dne 13.6. 2022 od 13 do 15 hodin, ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13,15, Praha 5 – Smíchov.

Oznámení_o_konání_zápisů_v_MŠ_-_Ukrajina

2.kolo_zápisu_13.6.2022_MŠ_-_Ukrajina

Žádost_o_přijetí_dítěte_do_MŠ_-_ukrajinsky

Evidenční_list_dítěte_-_MŠ_ukrajinsky

Vyjádření_lékaře_-_MŠ_ukrajinsky

KRITERIA_UA_2022-2023-MŠ_Lohn.830

Ke vzdělávání do mateřské školy se může hlásit dítě:

  • kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
  • kterému bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění pobytu.

Veškeré dokumenty včetně příloh je nutné dodat při zápisu dne 13.6. 2022.

 

Čerpáno z metodického výkladu k zákonu Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022 pro oblast regionálního školství.

Pro děti cizince bude vyhlášen zvláštní zápis v období od 1.6. do 15.7.2022, přesný termín určí ředitel mateřské školy.

Všude, kde je v textu uvedeno „cizinec“, jedná se pouze a výlučně o osoby:

— kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

— kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak.

Děti cizinci nejsou povinny se k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo k povinné školní docházce hlásit bezprostředně po příjezdu. Nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako stresující událost. Není nutné na přijetí do mateřské školy spěchat, nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení, začít pracovat na odstranění jazykové bariéry. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit. Využít je možné např. pobytu v adaptačních skupinách. Informace o adaptačních skupinách jsou zveřejněny na edu.cz/ukrajina.

 

Na děti/žáky cizince se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka (§ 34a a § 36 školského zákona).

Ve školním roce 2022/2023 se povinné předškolní vzdělávání vztahuje:

  • na děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

Pro přijímání do mateřské školy dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí i povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost v ČR. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Початкова освіта

 

Початковве навчання проходить в початковій школі і розраховане на дітей від 6 років. Обов’язкова освіта триває 9 шкільних років. У 2021/22 навчальному році обов’язкова шкільна освіта поширюється на дітей, що народилися в період з 1. 9. 2006 р. по 31. 8. 2015 р. З вересня 2022 року обов’язкове шкільне навчання буде поширюватися на дітей, що народилися в період з 1. 9. 2007 р. по 31. 8. 2016 р. Старші учні будуть включатися в класи, як правило, відповідно до віку, для поступової інтеграції в освіту буде використовуватися індивідуальний підхід.

Немає необхідності відразу ж приступати до початкової освіти. Ви можете подати заяву на прийом з вересня 2022 року. Якщо Ви вирішили записати дитину в початкову школу, це Ваше право, і Ви можете зробити це в будь-який час. Однак можливо, що в початковій школі зараз може не бути вільного місця,  і тому Вам можуть відмовити. В цьому випадку ситуацією займеться засновник або крайова адміністрація, яка призначить Вам  іншу школу, в якій буде місце для дитини.

Якщо Ваша дитина зацікавлена тим, щоб почати обов’язкове шкільне навчання в 1 класі з вересня 2022 року, необхідно записати її в початкову школу. Для громадян України, які прибувають до ЧР у зв’язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до початкових шкіл встановлено на період з 1 червня 2022 по 15 липня 2022 р. Конкретний термін зарахування в цей період встановлюється початковою школою.

Початкова школа зазвичай вибирається в залежності від місця проживання. Якщо Ви не знаєте як на то, будь ласка, зв’яжіться з муніципальним офісом, а в Празі з муніципалітетом міського району. Із заявою про прийом Вам допоможе конкретна початкова школа, в якій також є заява українською мовою. Ви повинні пред’явити свій документ, що засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна використовувати візу або інший документ).

Навчання в початковій школі безкоштовне, підручники школа надасть Вашій дитині. У шкільній їдальні надаються обіди, які оплачує законний представник дитини. Діти молодшого віку (приблизно до 10 років) можуть відвідувати групу продовженого дня після закінчення занять, яка є платною. Якщо у Вас виникли проблеми з оплатою обіду або групи продовженого дня, школа порадить Вам, як вирішити ситуацію.

Школа також надасть Вам інформацію про те, як буде проходити адаптація Вашої дитини в школі – зокрема, про можливість безкоштовного мовного оволодіння чеською мовою та про іншу підтримку.