PRÁZDINOVÝ PROVOZ

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDINÁCH 2023 – NOVÝ POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ SE NA LETNÍ PROVOZ:

VÁŽENÍ RODIČE,

JIŽ NYNÍ JE NUTNÉ VYBRAT SI TERMÍN NA LETNÍ PROVOZ A PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY DO 10. ÚNORA 2023 DO VAŠÍ KMENOVÉ MŠ LOHNISKÉHO 830.

(STAČÍ PANÍ UČITELCE NA TŘÍDĚ).

MŮŽETE VYBÍRAT ZE TŘÍ DVOUTÝDENNÍCH BLOKŮ:

10.07. – 21.07.

24.07. – 04.08.

07.08. – 18.08.

POTÉ DO 6. DUBNA 2023 UHRADIT ŠKOLNÉ A STRAVNÉ NA ÚČET MATEŘSKÉ ŠKOLY, PODLE TERMÍNU, KTERÝ JSTE SI VYBRALI. INFORMACE O PLATBĚ VÁM DODÁ KMENOVÁ (VAŠE) MŠ.

MATEŘSKÉ ŠKOLY URČENÉ PRO LETNÍ PROVOZ NEBUDOU PŘEDEM UVEDENY, Z DŮVODU JEJICH ZAPLNĚNÍ DĚTMI RODIČŮ, KTEŘÍ UMÍSTĚNÍ NEZBYTNĚ NEPOTŘEBUJÍ.

DO SVÉ ŠKOLKY ODEVZDÁTE PŘIHLÁŠKU DO 10. ÚNORA 2023.

Přihláška ke stažení zde: prihlaska_pravidla_letni_provoz_ms_Praha_5