Preventivní opatření v MŠ

V RÁMCI PREVENCE PROSÍME RODIČE,

ABY V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PŘÍZNAKŮ COVID -19 V RODINĚ (TEPLOTA, KAŠEL, RÝMA, STŘEVNÍ POTÍŽE), ZVÁŽILI DOCHÁZKU SVÉHO DÍTĚTE DO MŠ. DĚTI ČASTO BÝVAJÍ BEZPŘÍZNAKOVÝMI PŘENAŠEČI A NECHTĚNĚ TAK MOHOU ZANÉST VIRUS DO MŠ. NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ ZE STRANY HYGIENY POTÉ POSTIHNOU VELKÉ MNOŽSTVÍ OSOB A KOMPLIKUJÍ PROVOZ MŠ. CHÁPEME, ŽE SITUACE NENÍ PRO NIKOHO LEHKÁ, ALE SNAŽÍME SE O ZACHOVÁNÍ PROVOZU MŠ.