Mateřská škola, Barrandov

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov Lohniského 830, 152 00
Právní forma: Příspěvková organizace od 1. 1. 2001
IČO: 70 10 76 37
Bankovní spojení: 131582389/0800

Ředitel školy: Bc. Markéta Polláková
Zástupce: Jitka Obrazová

Telefon/Fax: 251 81 67 21
Email: ms.Lohniskeho.830@centrum.cz
Omluvy: omluvy.Lohniskeho830@centrum.cz, 251 81 67 21, 739 944 641
Provoz: 6:30 – 17:00 hod

Zřizovatel: MČ Praha 5, Nám, 14. října 4, 150 00, Praha 5
www.praha5.cz
odbor školství 

praha5         banner09 (1)   logo_EU_barva_cz