Školní rok 2022/2023

Tělocvična: Pro Modrásky a Žluťásky – pondělky – třídy se budou střídat, rozpis bude v šatnách; od 3.10. do 30.1., nebude 5.12. (čertí den ve školce) a 2.1. (prázdniny ve škole), s sebou děti budou potřebovat batůžek s pitím, vhodnou obuví a oblečením na cvičení.

Plavání: pro Modrásky a Žluťásky; pondělky od 27.3. do 19.4.,  cena za 10 lekcí 1 100 Kč

ZÁŘÍ

 • 8.9. – Schůzka rodičů od 17 hodin ve třídě Sluníček, obecné informace o provozu mateřské školy, kroužky, poté pak schůzka v jednotlivých třídách.
 • 15.9. od 16 hodin 7. rodinný školkový běh
  ! Pro nepřízeň počasí běh odložen – pravděpodobně na začátek října!
 • 22. – 30.9. Školka v přírodě – pro Modrásky, v případě volné kapacity Žluťásci. Informace dostanou zákonní zástupci emailem.

ŘÍJEN

 • 4.10. Divadlo v MŠ: O Smolíčkovi
 • 24.10. od 16 hodin Podzimní dílny pro rodiče s dětmi – připravují Žluťásci.

LISTOPAD

 • 1.11. Fotografování s vánoční tématikou
 • 10.11. Divadlo v MŠ: Legenda o svatém Martinovi

 PROSINEC

 • 1.12. Čechova stodola adventní
 • 5.12. Čertí den ve školce.
 • 8.12. Vánoční besídka u Koťátek od 16,30.
 • 12.12. Vánoční besídka u Sluníček od 16 hodin.
 • 13.12. Vánoční besídka u Žluťásků od 16 hodin.
 • 15.12. Divadlo v MŠ: Vánoční pohádka.
 • 15.12. Vánoční besídka u Modrásků od 16 hodin.

LEDEN

 • 22. – 27.1. Lyžařský kurz

ÚNOR

 • 9.2. Divadlo v MŠ: Budulínek.
 • 28.2. Karneval ve školce.

BŘEZEN

 • 9.3. Divadlo v MŠ: Pes a drak.

DUBEN

 • 18.4. Divadlo v MŠ: Nejvzácnější věc pod sluncem.
 • 27.4. Čarodějnice ve školce.

KVĚTEN

 • divadélko bude

ČERVEN

 • těšit se můžete na zahradní slavnost

PROBĚHLÉ AKCE