Školní rok 2022/2023

Plavání: pro Modrásky a Žluťásky; pondělky od 27.3. do 19.6.,  cena za 10 lekcí 1 100 Kč

KVĚTEN

 • 2.5. zápis do MŠ od 8,30 do 11,30. a od 13,30 do 16,30
 • 3.5  Můj nový telefon – preventivní program pro 3. a 4. třídu.
 • 4.5. Divadlo v MŠ: Ezopovy bajky.
 • 10.5. Modrásci a Žluťásci: Malá technická univerzita: Stavitel mostů.
 • 11.5. Fagoty a klarinety – akce pro děti v MŠ.
 • 17.5. Nemocnice pro medvídky 1. a 2. třída. Plyšáka a obvaz s sebou.
 • 18.5. Nemocnice pro medvídky 3. a 4. třída. Plyšáka a obvaz s sebou.
 • 23.5. Fotografování – jednotlivci, tabla, třídy.
 • 30.5. od 15,30 do 16,30 hodin Hernička pro přijaté děti ve Sluníčkách.
 • 30.5. Poslední Sportik.
 • 31.5. Poslední Angličtina
 • 31.5. Poslední Tanečky a vystoupeni pro rodiče – mladší od 15.30 a starší od 16 hodin.

ČERVEN

 • 1.6. Den dětí ve školce – Výlet do Chuchelského háje.
 • 5.6. od 16 hodin Zahradní slavnost s klaunem Ferdou.
 • 6.6. od 15,30 do 16,30 hodin Hernička pro přijaté děti v Koťátkách.
 • 8.6. od 15,30 do 16,30 hodin Hernička pro přijaté děti v Koťátkách.
 • 14.6. od 15,30 do 16,30 hodin Hernička pro přijaté děti ve Sluníčkách.
 • 15.6. Celodenní výlet Zoo Chleby Žluťásci a Modrásci.
 • 15.6. od 15,30 do 16,30 hodin Hernička pro přijaté děti v Koťátkách s povídáním paní ředitelky.
 • 19.6. Den pro mého tatínka – akce pro rodiče s dětmi od 16 hodin na zahradě.
 • 21.6. Celodenní výlet Zoo Chleby Koťátka a Sluníčka.

 

PROBĚHLÉ AKCE

Tělocvična: Pro Modrásky a Žluťásky – pondělky – třídy se budou střídat, rozpis bude v šatnách; od 3.10. do 20.3., nebude 5.12. (čertí den ve školce) a 2.1. (prázdniny ve škole), s sebou děti budou potřebovat batůžek s pitím, vhodnou obuví a oblečením na cvičení.

ZÁŘÍ

 • 8.9. – Schůzka rodičů od 17 hodin ve třídě Sluníček, obecné informace o provozu mateřské školy, kroužky, poté pak schůzka v jednotlivých třídách.
 • 22. – 30.9. Školka v přírodě – pro Modrásky, v případě volné kapacity Žluťásci. Informace dostanou zákonní zástupci emailem.

ŘÍJEN

 • 4.10. Divadlo v MŠ: O Smolíčkovi
 • 6.10. od 16 hodin 7. rodinný školkový běh
 • 13.10. Podologické vyšetření 1. a 3. třída, pouze pro zájemce, nutno vyplnit informovaný souhlas.
 • 24.10. od 16 hodin Podzimní dílny pro rodiče s dětmi – připravují Žluťásci.

LISTOPAD

 • 1.11. Fotografování s vánoční tématikou, pouze zájemci.
 • 3.11. Podologické vyšetření 2. a 4. třída, zájemci musí vyplnit informovaný souhlas.
 • 9.11. Žluťásci a Modrásci program v MŠ „Povídání o včelách“.
 • 10.11. Divadlo v MŠ: Legenda o svatém Martinovi
 • 29.11. Zimní dílničky pro rodiče s dětmi u Sluníček.

 PROSINEC

 • 1.12. Čechova stodola adventní
 • 5.12. Čertí den ve školce.
 • 7.12. Polybus – polytechnický program ve třídě pro 3. a 4. třídu.
 • 8.12. Vánoční besídka u Koťátek od 16,30.
 • 9.12. Zubní hygiena – kartáček s sebou, postupně všechny třídy.
 • 12.12. Vánoční besídka u Sluníček od 16 hodin.
 • 13.12. Vánoční besídka u Žluťásků od 16 hodin.
 • 15.12. Divadlo v MŠ: Vánoční pohádka.
 • 15.12. Vánoční besídka u Modrásků od 16 hodin.

LEDEN

 • 22. – 27.1. Lyžařský kurz ZRUŠENo

ÚNOR

 • 9.2. Divadlo v MŠ: Budulínek.
 • 13.2. Tělocvična Žluťásci.
 • 20.2. Tělocvična Modrásci.
 • 24.2. Akce PČR – 3. a 4. třída.
 • 27.2. Tělocvična Žluťásci.
 • 28.2. Karneval ve školce.

BŘEZEN

 • 6.3. Tělocvična Modrásci.
 • 9.3. Divadlo v MŠ: Pes a drak.
 • 20.3. Tělocvična Žluťásci.
 • 20. – 24.3. Školka v přírodě
 • 21.3. Modrásci a Žluťásci předškoláci návštěva ZŠ Chaplinovo náměstí.
 • 22.3. Království železnic 2.,3. a 4. třída.
 • 27.3. a každé další pondělí plavecký kurz – 3. a 4. třída.
 • 29.3. Den otevřených dveří od 14 do 16,30 hodin.
 • 30.3. od 16 hodin Jarní dílnička u Modrásků pro rodiče s dětmi, s sebou 20 Kč.

DUBEN

 • 11.4. Den otevřených dveří od 10 do 11,30 hodin.
 • 12.4. Žluťásci: Německá bedýnka – multikulturní pořad.
 • 13.4. Modrásci: Polská bedýnka – multikulturní pořad.
 • 18.4. Divadlo v MŠ: Nejvzácnější věc pod sluncem.
 • 27.4. Čarodějnice ve školce.