Užitečné odkazy

Zřizovatel: Městská část Prahy 5

MČ Praha 5, Nám, 14. října 4, 150 00, Praha 5 www.praha5.cz
Odbor školství MČ Prahy 5 najdete zde.

 

NIDAR – Národní institut pro děti a rodinu

Organizace podporující rodiny s hyperaktivními dětmi.

Nabízí:

  • program HYPERKA (zařízení péče o předškolní děti)
  • program HYPERAKTIVITA – komplexní podpora rodinám s hyperaktivními dětmi školního věku
  • volnočasové a terapeutické aktivity
  • tábory a pobytové akce
  •  a další aktivity

https://www.hyperaktivita.cz/

 

Sdružení Meta o.p.s.

Sociální pracovníci META, o.p.s. nabízejí klientům odborné sociální poradenství specializované na oblast vzdělávání a uplatnění na trhu práce formou osobních, telefonických a e-mailových konzultací.

V případě potřeby mohou sociální pracovníci asistovat při řešení problému a zajistit tlumočníka.

Ve spolupráci s dobrovolníky nabízíme klientům individuální i skupinové doučování či přípravu na zkoušky.

META o.p.s. realizuje i další vzdělávací aktivity – kurzy českého jazyka pro děti i dospělé na různých úrovních či různého zaměření a různé tematické semináře.

http://www.meta-ops.cz/

 

Logopedické ambulance

Poliklinika Barrandov, Klinická logopedie, ambulance Dr. Cikánové, Krškova 807, Praha 5

Carpe diem Bohemia, s.r.o. – Centrum řeči a komunikace, Arbesovo nám. 10, Praha 5

Logopedie Anděl, Ostrovského 253/3, Praha 5

 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna

Prenerova 427/8, Praha 8
https://www.kppp.cz/

 

Speciálně pedagogické centrum při MŠ speciální Sluníčko

Hlavní cílovou skupinou našeho SPC jsou děti a žáci

  • s mentálním postižením
  • s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
  • s narušenou komunikační schopností
  • s mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením

Deylova 3/233, Praha 5
http://spc.mssslunicko.cz

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o.

Věnujeme se klientům s narušenou komunikační schopností, obvykle ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let. Nejčastěji se jedná o klienty s opožděným vývojem řeči nebo vývojovou dysfázií, balbuties a dalšími řečovými poruchami, které ovlivňují i vzdělávání.

Jivenská 7, Praha 4
https://www.alternativnikomunikace.cz/

 

Speciálně pedagogické centrum Vertikála

SPC nabízející speciálně pedagogická vyšetření, konzultace a poradenství. Zaměřuje na podporu klientů s  poruchami autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha).

Rooseveltova 8, Praha 6
http://www.skolaroos.cz/spcospc.html

 

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich – tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům.

Komenského 1534, Lysá nad Labem
https://nautis.cz