Unie rodičů při MŠ Lohniského 830

Název spolku: Unie rodičů při MŠ Lohniského 830, Praha 5, z. s.

Sídlo spolku: Lohniského 830/18, Praha – Hlubočepy, PSČ 152 00

IČO spolku: 05463416

Bankovní spojení: 2201117896/ 2010

Zástupce třídy Modrásků: p. Poláková
Zástupce třídy Žluťásků: P. Seberžanovová
Zástupce třídy Sluníček: Di Feliciantonio
Zástupce třídy Koťátek: Mgr. T. Dovicová

Unie rodičů se věnuje zejména těmto činnostem:

podporuje zájmovou činnost dětí zejména finančně a organizačně,

-přispívá k lepšímu materiálnímu zajištění provozu školy, organizuje dobrovolnou pomoc při údržbě školy a jejího areálu

-seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich

vyřizování

– pomáhá pořádat a materiálně podporuje osvětové, sportovní, kulturní a společenské akce související s činností školy.

Podrobnosti o její činnosti najdete ve stanovách.

Přihlášku do Unie rodičů najdete v tiskové podobě v šatnách jednotlivých tříd nebo v elektronické podobě zde. Odevzdat jej můžete ve třídě paní učitelce.

Finanční příspěvek pro školní rok 2020/2021 ve výši 1 000 Kč je možné zaslat na účet Unie rodičů do konce října 2020. Do poznámky prosí uveďte jméno dítěte.