Školní jídelna
Školní rok  2022/2023

 ŠKOLNÉ

  • na 1 měsíc činí: 1 092 Kč
  • předškolní děti (to znamená ty, které jdou v dubnu k zápisu) a děti s odkladem školní docházky jsou osvobozeny od plateb školného

STRAVNÉ

Od 1.1.2023 dochází vzhledem k neustálému růstu cen ke zvýšení ceny stravného.

  • na 1 den sazba 43,- Kč (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim celý den)
  • děti, které dosáhly 6. let do 1.9. (děti s odkladem školní docházky) platí vyšší sazbu 47,- Kč.

Přítomnost vedoucí školní jídelny:

  • po, út, st, pá: 7.00 – 13.30
  • čt: 11.00 – 17.00

Kontakt:

Kateřina Kubíčková
kubickova.lohniskeho830@centrum.cz
603 832 063

Všechny platby se platí zálohově a je nutno je uhradit do 10. dne daného měsíce.

Prosíme rodiče nově přijatých dětí, aby uhradili hotově za měsíc září a domluvili si způsob plateb (hotově, inkasem, popř. převodem z účtu) u vedoucí ŠJ do 10. září.