Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

wuMSMT_logotyp_text_cz

ŠABLONY III. PRO MŠ LOHNISKÉHO 830
Od 1.1.2021 do 31.12.2023 je naše mateřská škola zapojena do projektu Šablony III.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Naše mateřská škola čerpá tyto aktivity: speciální pedagog, projektový den a sdílení zkušeností z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Od září 2019: ŠABLONY II. PRO MATEŘSKOU ŠKOLU, RAHA 5 – BARRANDOV, LOHNISKÉHO 830
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0010660

Z těchto finančních prostředků je v MŠ hrazen spec. pedagog, sdílení zkušeností mezi školami a zvyšování odbornosti pedagogických pracovníků formou školení.

ŠABLONY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU, PRAHA 5 – BARRANDOV, LOHNISKÉHO 830 REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/00021 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit Mateřskou školu, Praha 5 Barrandov, Lohniského 830 formou zjednodušeného vykazování – šablon.

 

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha – pól růstu ČR

logolink-OP-PPR

 

Multikulturní_šablona

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

Odborně zaměřené tématické setkávání a spolupráce s rodiči – CESTA KOLEM SVĚTA

Multikulturní workshop „Cesta kolem světa“ pořádaný agenturou Hraj si, která nám zajišťuje také Pohádkové kroužky. Akce proběhla ve středu 23.9. v odpoledních hodinách a zúčastnili se děti i rodiče. Tato akce byla hrazena z Multikulturní výzvy č. 49, do které je naše MŠ od 1.5.2020 do 3.12.2021 zapojena.

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace k projektu Multikulturní šablony II, která byla rodičům po akci promítnuta a po níž následovala společná diskuze najdete zde.

SETKÁNÍ S RODIČI

10.3.2020 proběhlo v mateřské škole setkání s rodiči na téma Principy demokratického vzdělávání.
Více k tématu v prezentaci Model_kompetencí_pro_demokratickou_kulturu_2.

10.3.2020 proběhlo v mateřské škole setkání s rodiči na téma Globální vzdělávání – Multikulturalita.
Více k tématu v prezentaci Multikulturalita.

 

STÁŽ NA MALTĚ 7.4. – 12.4.2019

Ve dnech 7. 4. – 12. 4. 2019 se paní učitelka Jitka Obrazová a paní asistentka Veronika Polášková v rámci programu   OP PPR (Praha – pól růstu ČR), název projektu : MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony, příjemce Mateřská škola,Praha 5 –Barrandov, Lohniského 830, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001157, financovaného Evropskou Unií zúčastnily  pedagogické stáže na Maltě. Hlavním cílem této stáže bylo načerpat zkušenosti a další inspiraci při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Hostující školou byla Theresa Nuzzo School, Marsa. S přínosy stáže, poznatky o odlišném systému vzdělávání i novými náměty pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem byly pedagogičtí pracovníci seznámeni na pedagogické radě.

A jak to vypadalo? Podívejte se sami

 

STÁŽ GRANADA

Ve dnech 3. až 7. června jsme absolvovaly čtyřdenní stáž ve španělské Granaděv rámci projektu  OP PPR (Praha – pól růstu ČR), název projektu : MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony, příjemce Mateřská škola,Praha 5 –Barrandov, Lohniského 830, registrační číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001157, financovaného Evropskou Unií.. Z naší školy se zúčastnily 2 učitelky – Lucie Malečková z Modrásků a Martina Malá ze Sluníček. Stáž byla zaměřena na výuku dětí odlišným mateřským jazykem. Poznaly jsme nádherné prostředí starobylého města i atmosféru škol, které mají bohaté zkušenosti těmito dětmi. Získaly jsme nové poznatky a zkušenosti, které bychom rády využily i v našem prostředí.

Více se dozvíte zde.