Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

wuMSMT_logotyp_text_cz

ŠABLONY OP JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0002244,

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský.

 

Mateřská škola od 1.1.2023 čerpá finanční prostředky z dotace OP JAK. Prostředky jsou využity na pozici dvojjazyčný asistent a školní asistent.

 

ŠABLONY III. PRO MŠ LOHNISKÉHO 830

Od 1.1.2021 do 31.12.2022 je naše mateřská škola zapojena do projektu Šablony III.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Naše mateřská škola čerpá tyto aktivity: speciální pedagog, projektový den a sdílení zkušeností z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Hlavním cílem projektu je podpořit Mateřskou školu, Praha 5 Barrandov, Lohniského 830 formou zjednodušeného vykazování – šablon.

 

Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha – pól růstu ČR

logolink-OP-PPR

 

Multikulturní šablony – výzva č. 49 od 1.5.2020 do 31.12.2022

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Škola těmto žákům nabízí výuku českého jazyka a podporu dvojjazyčného asistenta.

Komunitně osvětové setkání 5.5.2022

Bedýnka příběhů – workshop – vyprávění a tvořivé zpracování pohádky z Ukrajiny; poznávání cizí kultury pomocí pohádky, uvědomění si podobnosti obou jazyků – ukrajinština a čeština, posílení otevřeného přístupu k odlišnostem. Tolerance a respekt k neznámému, posilování aktivního občanství.

Fotky z akce si můžete prohlédnout zde.

Odborně zaměřené tématické setkávání a spolupráce s rodiči – CESTA KOLEM SVĚTA

Multikulturní workshop „Cesta kolem světa“ pořádaný agenturou Hraj si, která nám zajišťuje také Pohádkové kroužky. Akce proběhla ve středu 23.9. v odpoledních hodinách a zúčastnili se děti i rodiče. Tato akce byla hrazena z Multikulturní výzvy č. 49, do které je naše MŠ od 1.5.2020 do 3.12.2021 zapojena.

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace k projektu Multikulturní šablony II, která byla rodičům po akci promítnuta a po níž následovala společná diskuze najdete zde.