Zájmové aktivity

Druhé pololetí začíná v únoru.

Angličtina: pondělí a středa, I. skupina 13 – 13,30, II.sk. 13,30 – 14 hodin

Pod vedením paní učitelky Lucky Malečkové.

Přihlašování na zápisový arch v šatnách.
Cena 1 500 Kč za pololetí, platba na účet 115-52 57 98 02 97/0100, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Metoda dobrého startu: pondělí

Od 14,15 – 14,15

 

Sportík: úterý

Kroužek bude probíhat společně i v druhém pololetí.
Mladší děti 15,45 – 16,15
Starší děti 15,45 – 16,30

Kroužek pod vedením Natálie Malečkové, kde děti rozvíjejí své pohybové dovednosti. Zaměřuje se na zdokonalování hrubé motoriky, koordinace pohybů a vnímání zdravého životního stylu.

Přihlašování na arch v šatnách, platbu prosím na účet 115-5257980297/0100.

 

Tanečky: středa

mladší (I. a II. třída) 15,30 – 16,00 cena 950 Kč za pololetí
starší (III. a IV. třída) 16,00 – 16,45 cena 1 000 Kč za pololetí

V tanečním kroužku budou děti hrát spoustu her, cvičit, zpívat a učit se jednoduché choreografie. Cílem je získat radost z tance a pohybu.

Přihlašování na zápisový arch v šatnách.
Platba na číslo účtu 115-5257980297/0100, jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte

 

Hravá matematika: čtvrtek

Od 13,45 – 14,15

 

Pohádkové zpívání: čtvrtek 14,30 – 15,15

Seznámení s různorodými hudebními aktivitami, navázání kladného vztahu k hudbě a zpěvu, rozvoj základních hudebních dovedností. Propojení činností v tématických celcích s pohádkovým námětem.
Podrobnosti a přihlášky zde.

Cena 1 400 Kč za pololetí/12 lekcí.

 

Pohádkové tvoření: čtvrtek 16 – 16,45

Rozvoj tvořivé fantazie, kresba, malba, tvoření s příběhem, netradiční materiály, hry s barvami, hry s liniemi, seznamování a experimenty s výtvarnými technikami. Více informací a přihlašování na webových stránkách.

Na kroužku jsme si společně nakreslili písničku a vykouzlili nový videoklip. Pro kus afrického slunce z naší tvorby si můžete kliknout zde.

Cena 1 800 Kč za pololetí/12 lekcí.

 

Individuální kroužky

Pod vedením paní učitelky Ivy Trombalové.

Maxík

  • příprava na školu

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou šk. docházkou. Akreditovaný MŠMT. Autorkou je celorepublikově uznávaná spec. pedagožka Mgr. Pavla Bubeníčková. Jedná se zhruba o čtyřměsíční program (individuální – podle schopností každého dítěte), který je rozdělen do 15. lekcí – tyto lekce s vámi vždy probere a vysvětlí lektor a vy pak s dětmi pracujete samostatně doma děnně 10 – 12 minut. Zaměřen je na správný úchop psacího náčiní, správné sezení, dýchání při psaní, grafomotorické dovednosti, zrakové vnímání a rozlišování, sluchové vnímání a rozlišování, řeč, pravolevou orientaci a další schopnosti potřebné jak k zápisu, tak k nástupu do 1. třídy.

Kuprev

  • komunikační dovednosti

15-ti týdenní program určený pro děti od 4 let a jejich rodiče. Těžiště je v domácí práci -doma pracuje rodič s dítětem pod vedením lektora. Zlepšuje se komunikace mezi dítětem a rodičem, dítě si rozšiřuje slovní zásobu, upevňuje si orientaci osobou, místem a časem a získává orientaci sociální a informační. Vhodné pro děti z dvojjazyčných manželství, děti s problémy adaptačními, komunikačními, ale i pro rodiče, kteří mají zájem o cílený rozvoj svých dětí.

HYPO

  • Akreditovaný program MŠMT pro děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou nebo hypoaktivitou.
  • Autorkou je PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Těžiště programu je v každodenní domácí práci, kdy rodič pracuje s dítětem po dobu 12 týdnů a to denně 15 – 20 minut.
Program je hlavně zaměřen na koncentraci pozornosti (a postupné prodloužení pozornosti), na posílení zrak. a sluch. paměti a k částečnému rozvoji percepčně – kognitivních funkcí (viz. výše Maxík).