Mateřská škola, Barrandov

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov Lohniského 830, 152 00
Právní forma: Příspěvková organizace od 1. 1. 2001
IČO: 70 10 76 37
Bankovní spojení: 131582389/0800
Datová schránka: 3ygkxpt

Ředitel školy: Bc. Markéta Polláková
Zástupce: Jitka Obrazová

Telefon/Fax: 251 81 67 21
Email: ms.Lohniskeho.830@centrum.cz
Omluvy: omluvy.Lohniskeho830@centrum.cz, 251 81 67 21, 739 944 641
Provoz: 6:30 – 17:00 hod

Zřizovatel: MČ Praha 5, Nám, 14. října 4, 150 00, Praha 5
www.praha5.cz
odbor školství 

praha5         banner09 (1)   logo_EU_barva_cz

 

AKTUÁLNĚ K PROVOZU MŠ

Situace se mění a zde naleznete aktuální informace k provozu MŠ.

 

Vážení rodiče,

Ráda bych Vás informovala ohledně vývoje situace v souvislosti s karanténou. V neděli 1.11.2020 uplyne desetidenní karanténa dětí ze třídy Koťátek a dětí, které byly v kontaktu s pozitivní osobou. V případě, že test dětí v karanténě byl negativní, v pondělí 2.11.2020 mohou přijít do kolektivu MŠ. Negativní výsledek testu předloží zákonní zástupci při vstupu dítěte do třídy (stačí ukázat sms, příp. email) nemusí být v tištěné formě.

V tomto okamžiku ještě neznáme výsledky testu pedagogů ze třídy Koťátek, nicméně jejich karanténa končí až v pondělí 2.11.2020. O děti ze třídy Koťátek bude v pondělí postaráno, ale z provozních důvodů bude muset být třída Koťátek na odpoledne rozdělena do ostatních tříd.

Z důvodu neustále se měnící situace, sledujte pravidelně webové stránky MŠ a Váš email.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou za vstřícnost a podporu, kterou nám v tomto náročném období projevujete.

                                                                                                         

V Praze dne 29.10.2020                                                                                                Bc. Markéta Polláková

 

25.10.2020
Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že v naší MŠ došlo k výskytu COVID-19 (třída Koťátek je v karanténě). Pozitivní osoba byla přítomna naposledy ve čtvrtek 22.10. 2020 V současnosti čekáme na další pokyny z KHS a po té Vás budeme dále informovat.

Vzhledem k tomu, že část pedagogů je v karanténě a někteří provozní zaměstnanci v pracovní neschopnosti, je pro naši školku personálně velmi náročné zajistit provoz. Z těchto důvodů si dovolujeme požádat ty z Vás, kteří mají tu možnost ponechat si děti doma, zda byste ještě jednou nezvážili nutnost přítomnosti vašeho dítěte v mateřské škole.

 

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci v Praze ohledně COVID-19 vás žádáme o zakrytí nosu a úst ve společných prostorách mateřské školy.

Chráníte tím sebe, děti i personál mateřské školy.

Děkujeme