Vážení zákonní zástupci,

Rada MČ Praha 5 schválila dne 13. 7. 2016 usnesením č. 27/950/2016 novelizaci „Pravidel pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí“ v rámci projektu „Obědy do škol“ (dále jen Pravidla).

Zákonní zástupci musejí podat žádost se všemi požadovanými dokumenty do 30. 9. 2023 na Odbor sociální problematiky Úřadu městské části Prahy 5.

Nárok mají ti zákonní zástupci, kteří pobírají přídavek na dítě.

Pravidla_Obědy_do_škol

Souhlas-zákonného-zástupce-se-zpracováním-osobních-údajů

Zadost-o-prispevek-2023