Vážení zákonní zástupci,

Rada MČ Praha 5 schválila dne 13. 7. 2016 usnesením č. 27/950/2016 novelizaci „Pravidel pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování dětí“ v rámci projektu „Obědy do škol“ (dále jen Pravidla).

Zákonní zástupci musejí podat žádost se všemi požadovanými dokumenty do 30. 9. 2020 na Odbor sociální problematiky Úřadu městské části Prahy 5.

Pravidla_Obědy_do_škol_2019

Zadost-o-prispevek-2021

Souhlas__zákonného_zástupce_se_zpracováním_osobních_údajů

Soubory ke stažení také zde.