Zápis na školní rok 2021/2022

Zatím nemáme aktuální informace, pro vaši představu ponecháváme informace o průběhu zápisu z minulého školního roku.

 

Zápis na školní rok 2020/2021

Den otevřených dveří 2020

Vzhledem k současné situaci je den otevřených dveří v naší školce zrušen.

Zápis do mateřské školy

Od 6.4. do 3.5.

– žádost a další dokumenty si vyplňte a vytiskněte sami doma z aplikace http://zapisdoms.praha5.cz

– pokud zákonný zástupce nemá možnost si přihlášku sám vytisknout, může požádat o pomoc Odbor školství Praha 5 s tím, že je třeba se telefonicky dopředu objednat.

– vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost, neopomeňte nechat potvrdit údaje od pediatra nebo přiložte kopii očkovacího průkazu a vyplněné Čestné_prohlášení_o očkování
– letos není třeba dokládat kopii OP dítěte nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, trvalý pobyt dítěte bude ověřen v součinnosti s odborem živnostenským a občanskospr. agend, odd. osobních dokladů a evidence obyvatel
– cizinci doloží kopii potvrzení o trvalém nebo dlouhodobém pobytu

– možné způsoby doručení jsou: – datovou schránkou
– emaileme s uznávaným elektronickým podpisem
– poštou
– osobní podání pouze v krajním případě ve dnech 5. a 6.5. vždy po telefonické domluvě

Pro další informace sledujte zápisovou aplikaci http://zapisdoms.praha5.cz

Informace v aplikaci budou průběžně aktualizovány.

Hernička pro přijaté děti letos bohužel neproběhne.

banner09 (1)