GDPR_-_informace

Informační_prohlášení_poučení_subjektu_údajů_web_PO_uni

Identifikační údaje správce

Název: Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830

Sídlo: Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830, 152 00 Praha 5

Zastoupena: Bc. Markétou Pollákovou

IČO: 70 10 76 37

DIČ: 005 – 70 10 76 37

Tel: 251 81 67 21

ID datové schránky: 3ygkxpt

Webové stránky: www.skolka-barrandov.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lucie Kolářová
Kancelář tajemníka; pověřenec pro ochranu osobních údajů
Štefánikova 13,15 – 3. patro č. dveří 307
Úřad městské části Praha 5
e-mail: Lucie.Kolarova@praha5.cz<mailto:Lucie.Kolarova@praha5.cz>
Telefon:   +420 257 000 844

 

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, Štefánikova13, 15,150 22 Praha 5, kancelář č. 307,

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:00 – 16:00, středa 10:00 – 12:00 hodin