Unie rodičů při MŠ Lohniského 830

Název spolku: Unie rodičů při MŠ Lohniského 830, Praha 5, z. s.

Sídlo spolku: Lohniského 830/18, Praha – Hlubočepy, PSČ 152 00

IČO spolku: 05463416

Bankovní spojení: 2201117896/ 2010

Předseda a zástupce třídy Modrásků: Mgr. B. Betincová
Místopředseda a zástupce třídy Žluťásků: P. Seberžanovová
Pokladník a zástupce třídy Sluníček: Mgr. T. Dovicová
Zástupce třídy Koťátek: J. Sommerová

Unie rodičů se věnuje zejména těmto činnostem:

podporuje zájmovou činnost dětí zejména finančně a organizačně,

-přispívá k lepšímu materiálnímu zajištění provozu školy, organizuje dobrovolnou pomoc při údržbě školy a jejího areálu

-seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich

vyřizování

– pomáhá pořádat a materiálně podporuje osvětové, sportovní, kulturní a společenské akce související s činností školy.

Podrobnosti o její činnosti najdete ve stanovách.

Přihlášku do Unie rodičů najdete v tiskové podobě v šatnách jednotlivých tříd nebo v elektronické podobě zde. Odevzdat jej můžete ve třídě paní učitelce.

Finanční příspěvek pro školní rok 2018/2019  ve výši 1 000 Kč je možné zaslat na účet Unie rodičů do 30. 10. 2018. Jako variabilní symbol použijte prosím datum narození ve tvaru DDMMRR, kde DD vyjadřuje den, MM měsíc a RR rok narození dítěte. Platbu označte doplňkovým textem se jménem dítěte.