Zájmové aktivity

Nabídka nadstandartních činností na 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Začátek kroužků v únoru.
Konec kroužků v květnu.

Ceny kroužků jsou uvedeny za pololetí.

Pondělí 

14,00 – 14,30      Angličtina I. pokročilí

14,30 – 15,00      Angličtina II. začátečníci

15,00 – 15,45      Pohádkové zpívání

16,00 – 16,45      Pohádkové tvoření

Úterý

13,00 – 13,45      Předškoláček

15,30 – 16,00      Sportík I. mladší děti

16,00 – 16,45      Sportík II. starší děti

Středa

14,00 – 14,30      Angličtina I. pokročilí

14,30 – 15,00      Angličtina II. začátečníci

15,30 – 16,00      Tanečky I. mladší děti

16,00 – 16,45       Tanečky II. starší děti

Čtvrtek   

13,00 – 13,45      Předškoláček

 

Angličtina: pondělí

Pod vedením paní učitelky Lucky Malečkové.

Cena 1250 Kč, platba na účet 115-52 57 98 02 97/0100, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.

Pohádkové zpívání: pondělí 15 – 15,45

Seznámení s různorodými hudebními aktivitami, navázání kladného vztahu k hudbě a zpěvu, rozvoj základních hudebních dovedností. Propojení činností v tématických celcích s pohádkovým námětem.
Podrobnosti a přihlášky zde.

Cena 850 Kč

Pohádkové tvoření: pondělí 16 – 16,45

Rozvoj tvořivé fantazie, kresba, malba, tvoření s příběhem, netradiční materiály, hry s barvami, hry s liniemi, seznamování a experimenty s výtvarnými technikami. Více informací a přihlašování na webových stránkách.

Na kroužku jsme si společně nakreslili písničku a vykouzlili nový videoklip. Pro kus afrického slunce z loňské tvorby si můžete kliknout zde.

Cena 1290 Kč.

 

Sportík: úterý

mladší (I. a II. třída) 15,30 – 16,00  cena 800 Kč
starší (III. a IV. třída) 16,00 – 16,30  cena 850 Kč

Kroužek pod vedením Helenky Rejzkové, kde děti rozvíjejí své pohybové dovednosti. Zaměřuje se na zdokonalování hrubé motoriky, koordinace pohybů a vnímání zdravého životního stylu.

Přihlašování na arch v šatnách, platba do konce října na účet 2859688193/0800, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno a příjmení dítěte.

 

Tanečky: středa

mladší (I. a II. třída) 15,30 – 16,00 cena 800 Kč
starší (III. a IV. třída) 16,00 – 16,45 cena 850 Kč

V tanečním kroužku budou děti hrát spoustu her, cvičit, zpívat a učit se jednoduché choreografie. Cílem je získat radost z tance a pohybu.

Vice zde.

Platba prosím na číslo účtu 115-5257980297/0100, jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte

 

Předškoláček

Předškoláček pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Věnovat se bude grafomotorice, přípravě k zápisu i dalším dovednostem potřebným do školy pod vedením paní učitelky Trombalové ze Žluťásků.

Bude se konat v pondělí a ve středu od 13.00 do 13.45. Cena za pololetí bude — Kč včetně materiálů. Přihlášky najdete v šatnách u Modrásků a Žluťásků.

 

Individuální kroužky

Pod vedením paní učitelky Ivy Trombalové.

Maxík

  • příprava na školu

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou šk. docházkou. Akreditovaný MŠMT. Autorkou je celorepublikově uznávaná spec. pedagožka Mgr. Pavla Bubeníčková. Jedná se zhruba o čtyřměsíční program (individuální – podle schopností každého dítěte), který je rozdělen do 15. lekcí – tyto lekce s vámi vždy probere a vysvětlí lektor a vy pak s dětmi pracujete samostatně doma děnně 10 – 12 minut. Zaměřen je na správný úchop psacího náčiní, správné sezení, dýchání při psaní, grafomotorické dovednosti, zrakové vnímání a rozlišování, sluchové vnímání a rozlišování, řeč, pravolevou orientaci a další schopnosti potřebné jak k zápisu, tak k nástupu do 1. třídy.

Kuprev

  • komunikační dovednosti

15-ti týdenní program určený pro děti od 4 let a jejich rodiče. Těžiště je v domácí práci -doma pracuje rodič s dítětem pod vedením lektora. Zlepšuje se komunikace mezi dítětem a rodičem, dítě si rozšiřuje slovní zásobu, upevňuje si orientaci osobou, místem a časem a získává orientaci sociální a informační. Vhodné pro děti z dvojjazyčných manželství, děti s problémy adaptačními, komunikačními, ale i pro rodiče, kteří mají zájem o cílený rozvoj svých dětí.

HYPO

  • Akreditovaný program MŠMT pro děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou nebo hypoaktivitou.
  • Autorkou je PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Těžiště programu je v každodenní domácí práci, kdy rodič pracuje s dítětem po dobu 12 týdnů a to denně 15 – 20 minut.
Program je hlavně zaměřen na koncentraci pozornosti (a postupné prodloužení pozornosti), na posílení zrak. a sluch. paměti a k částečnému rozvoji percepčně – kognitivních funkcí (viz. výše Maxík).

Logopedie

  • depistáže (preventivní logopedické vyšetření) ve třídách u dětí, které nenavštěvují logopeda a jejichž rodiče projeví o toto vyšetření zájem
  • po předchozí domluvě možnost logopedické konzultace