Zájmové aktivity

Nabídka nadstandartních činností na 2. pololetí školního roku 2017/2018

Kroužky budou aktualizovány v první polovině září s definitivní nabídkou.

pondělí 15,00 – 16,00 Angličtina  1490 Kč
Pohádkové tvoření  1100 Kč
 úterý 15 ,30 – 16,0016,00 – 16,45 Sportík I. a II. třídaSportík III. a IV. třída  800 Kč850 Kč
středa 15,00 – 16,00 Angličtina  1490 Kč
15,30 –  16,0016,00 – 16,45 Tanečky I. a II. třídaTanečky III. a IV. třída  800 Kč850 Kč
čtvrtek 16,00 – 16,45 Pohádkové zpívání   700 Kč

V šatnách jednotlivých tříd jsou vyvěšeny zapisovací archy i další upřesňující informace, kam můžete děti přihlásit.

Bližší informace

Angličtina: pondělí a středa 15 – 16

Součástí výuky je 32 lekcí výuky v každém pololetí, originální omalovánkový sešit angličtiny, on-line výukový sešit namluvený rodilým mluvčím. Každý týden elektronické hlášení z vašeho kroužku, metodika pro domácí opakování angličtiny. Více informací na webových stránkách.

externí lektoři jazykové školy Spěváček

 

Pohádkové tvoření: pondělí
začátek 30.10.2017

Rozvoj tvořivé fantazie, kresba, malba, tvoření s příběhem, netradiční materiály, hry s barvami, hry s liniemi, seznamování a experimenty s výtvarnými technikami.

Cena: 1100 Kč/pololetí; platba na účet: 2601027478/2010, do pozn. uveďte jméno dítěte a vybraný kroužek.
www.hraj-si.com

 

Sportík: úterý

mladší (I. a II. třída) 15,30 – 16,00
starší (III. a IV. třída) 16,00 – 16,30

Kroužek, kde děti rozvíjejí své pohybové dovednosti. Zaměřuje se na zdokonalování hrubé motoriky, koordinace pohybů a vnímání zdravého životního stylu.

Cena: 800/850 Kč, platbu prosíme uhraďte na účet 115-5309840297/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

2. pololetí
únor: 13., 20., 27.
březen: 6., 13., 20., 27.
duben: 3., 10., 17., 24.
květen: 15., 22., 29.

 

Tanečky: středa

mladší (I. a II. třída) 15,30 – 16,00
starší (III. a IV. třída) 16,00 – 16,30

V tanečním kroužku budou děti hrát spoustu her, cvičit, zpívat a učit se jednoduché choreografie. Cílem j získat radost z tance a pohybu.

Cena 800/850 Kč, platbu prosíme uhraďte na účet 115-5257980297/0100 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

2. pololetí:

únor: 14., 21., 28.

březen: 7.,14., 22., 28.

duben: 4., 11., 18., 25.

květen: 2., 9., 16.

Pohádkové zpívání: čtvrtek 16 – 16,45

Seznámení s různorodými hudebními aktivitami, navázání kladného vztahu k hudbě a zpěvu, rozvoj základních hudebních dovedností. Propojení činností v tématických celcích s pohádkovým námětem.  Podrobnosti na www.hraj-si.com. Fotografie z loňského roku jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.

Cena 2.pololetí: 850 Kč; platba na účet: 2601027478/2010, úhradit prosíme do konce února, do pozn. uveďte jméno dítěte a vybraný kroužek.
www.hraj-si.com

2.pololetí 1.2. – 24.5., v době prázdnin se kroužek neuskuteční (8.2. a 29.3.)

Předškoláček

Předškoláček pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Věnovat se bude grafomotorice, přípravě k zápisu i dalším dovednostem potřebným do školy pod vedením paní učitelky Trombalové ze Žluťásků.

Bude se konat v pondělí a/nebo ve středu od 13.00 do 13.45, podle počtu přilášených dětí. Cena za zkrácené pololetí bude 800 Kč včetně materiálů. Přihlášky najdete v šatnách u Modrásků a Žluťásků.

 

Individuální kroužky

Maxík

  • příprava na školu

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou šk. docházkou. Akreditovaný MŠMT. Autorkou je celorepublikově uznávaná spec. pedagožka Mgr. Pavla Bubeníčková. Jedná se zhruba o čtyřměsíční program (individuální – podle schopností každého dítěte), který je rozdělen do 15. lekcí – tyto lekce s vámi vždy probere a vysvětlí lektor a vy pak s dětmi pracujete samostatně doma děnně 10 – 12 minut. Zaměřen je na správný úchop psacího náčiní, správné sezení, dýchání při psaní, grafomotorické dovednosti, zrakové vnímání a rozlišování, sluchové vnímání a rozlišování, řeč, pravolevou orientaci a další schopnosti potřebné jak k zápisu, tak k nástupu do 1. třídy.

Kuprev

  • komunikační dovednosti

15-ti týdenní program určený pro děti od 4 let a jejich rodiče. Těžiště je v domácí práci -doma pracuje rodič s dítětem pod vedením lektora. Zlepšuje se komunikace mezi dítětem a rodičem, dítě si rozšiřuje slovní zásobu, upevňuje si orientaci osobou, místem a časem a získává orientaci sociální a informační. Vhodné pro děti z dvojjazyčných manželství, děti s problémy adaptačními, komunikačními, ale i pro rodiče, kteří mají zájem o cílený rozvoj svých dětí.

HYPO

  • Akreditovaný program MŠMT pro děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou nebo hypoaktivitou.
  • Autorkou je PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Těžiště programu je v každodenní domácí práci, kdy rodič pracuje s dítětem po dobu 12 týdnů a to denně 15 – 20 minut.
Program je hlavně zaměřen na koncentraci pozornosti (a postupné prodloužení pozornosti), na posílení zrak. a sluch. paměti a k částečnému rozvoji percepčně – kognitivních funkcí (viz. výše Maxík).

Logopedie

  • depistáže (preventivní logopedické vyšetření) ve třídách u dětí, které nenavštěvují logopeda a jejichž rodiče projeví o toto vyšetření zájem
  • po předchozí domluvě možnost logopedické konzultace