Novinky / aktuality

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDINÁCH 2023 – NOVÝ POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ SE NA LETNÍ PROVOZ: VÁŽENÍ RODIČE, JIŽ NYNÍ JE NUTNÉ VYBRAT SI TERMÍN NA LETNÍ PROVOZ A PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ [...]

více  »

Od 1.1.2023 došlo ke zvýšení ceny stravného v MŠ z důvodu neustálého růstu cen. Výše ceny na jeden den je 43 Kč, pro děti s odkladem školní docházky pak 47 [...]

více  »

Sportík bude kvůli zvýšené nemocnosti dětí do konce pololetí spojen. Začátek pro obě skupiny bude v 15,45. Mladší děti budou končit v 16,15. Starší děti budou končit v 16,30.  

více  »

Vážení rodiče, naše mateřská škola je zapojena do programu Balíček pomoci Pražanům, o kterém se více dozvíte zde.   Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek [...]

více  »

Už je minulostí. Tradiční akce pro rodiče s dětmi proběhla ve čtvrtek 6.10.2022. Počasí se nám i přes nemalé obavy vydařilo a sluníčko vylákalo řadu z vás na procházku do [...]

více  »

Do mateřských a základních škol na Praze 5 je přijato přes 360 ukrajinských dětí. Jejich rodiče nyní řeší, jak zaplatit školní obědy, pomůcky, sportovní potřeby … Pro společnou pomoc byl [...]

více  »

Vážení rodiče, rádi bychom Vám poděkovali za dary do humanitární sbírky, která probíhala v minulém týdnu. Moc si vážíme Vaší pomoci a štědrosti. Nasbíralo se, mimo jiné, opravdu velké množství potřeb [...]

více  »

Vážení rodiče, v posledních měsících se děti v Modráscích zapojili do projektu PGČ – rozvoj předčtenářské gramotnosti. Děti samy vymyslely příběh, který je velmi blízký nejen pro naši školku, ale [...]

více  »

V RÁMCI PREVENCE PROSÍME RODIČE, ABY V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PŘÍZNAKŮ COVID -19 V RODINĚ (TEPLOTA, KAŠEL, RÝMA, STŘEVNÍ POTÍŽE), ZVÁŽILI DOCHÁZKU SVÉHO DÍTĚTE DO MŠ. DĚTI ČASTO BÝVAJÍ BEZPŘÍZNAKOVÝMI PŘENAŠEČI A NECHTĚNĚ TAK [...]

více  »

Vážení rodiče,  během března a dubna 2020 se naše mateřská škola zapojila do SWOT analýzy mateřských škol MČ Praha 5. Prvním krokem bylo získání relevantních dat o mateřských školách a [...]

více  »