Novinky / aktuality

Milí rodiče, těšíme se na Vás a Vaše děti 4. září 2023. Prosíme, nezapomeňte na aplikaci Twigsee

více  »

Milí rodiče a příznivci naší mateřské školy Přejeme vám krásné léto plné klidu, odpočinku a času stráveného s vašimi blízkými plného prázdninové pohody a krásných zážitků. Zaměstnanci mateřské školy

více  »

Vážení rodiče, naše MŠ bude od 12.06.2023 přecházet na komunikační systém TWIGSEE. Do 12.06. 2023 budete prostřednictvím emailu vyzváni k doplnění dat do systému TWIGSEE. Od 12.6.2023 budete děti omlouvat pouze [...]

více  »

Modrásci se zapojili do 20.ročníku soutěže Svět očima dětí. A s čím reprezentují naši školku? Jen si tu poslechněte o tom, jak to chodí na světě, kde čtyři živly vládnou. [...]

více  »

Od 1.1.2023 došlo ke zvýšení ceny stravného v MŠ z důvodu neustálého růstu cen. Výše ceny na jeden den je 43 Kč, pro děti s odkladem školní docházky pak 47 [...]

více  »

Vážení rodiče, naše mateřská škola je zapojena do programu Balíček pomoci Pražanům, o kterém se více dozvíte zde.   Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek [...]

více  »

Do mateřských a základních škol na Praze 5 je přijato přes 360 ukrajinských dětí. Jejich rodiče nyní řeší, jak zaplatit školní obědy, pomůcky, sportovní potřeby … Pro společnou pomoc byl [...]

více  »

Vážení rodiče, v posledních měsících se děti v Modráscích zapojili do projektu PGČ – rozvoj předčtenářské gramotnosti. Děti samy vymyslely příběh, který je velmi blízký nejen pro naši školku, ale [...]

více  »

Vážení rodiče,  během března a dubna 2020 se naše mateřská škola zapojila do SWOT analýzy mateřských škol MČ Praha 5. Prvním krokem bylo získání relevantních dat o mateřských školách a [...]

více  »

Multikulturní workshop „Cesta kolem světa“ pořádaný agenturou Hraj si, která nám zajišťuje také Pohádkové kroužky. Akce proběhla ve středu 26.9. v odpoledních hodinách a zúčastnili se děti i rodiče. Tato [...]

více  »