Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti Pražanům ve školním roce 2022-2023

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je zapojena do programu Balíček pomoci Pražanům, o kterém se více dozvíte zde.

 

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity 

Na co lze pomoc využít:

  • STRAVNÉ ZDARMA
  • ŠKOLNÉ ZDARMA

Podmínky pomoci:

Při žádosti o prominutí úhrady školného nebo stravného musíte splňovat:

TRVALÝ POBYT DÍTĚTE V PRAZE

a dále v Čestném prohlášení zaškrtnete čerpání jednoho nebo více z následujících příspěvků:

– příspěvek či doplatek na bydlení

– okamžitou dávku v hmotné nouzi

– přídavek na dítě

– dávky pěstounské péče

– čelíte exekuci nebo jste v insolvenci

– po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, u samostatně žijících osob 300 Kč na den – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky nebo družstevního podílu na nemovitost, ve které domácnost bydlí.

JAK POSTUPOVAT:

Vyplňte Žádost včetně čestného prohlášení, že splňujete podmínky a odevzdejte v listinné podobě ředitelce mateřské školy do pátku 21.10. 2022. V případě vyhovění žádosti, neplatíte stravné a školné od 1.11.2022 až do konce školního roku.

Žádost včetně čestného prohlášení je ke stažení zde.

Na přiznání podpory není právní nárok.

Ohledně žádostí k čerpání Fondu solidarity – čekáme na bližší informace.

Vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky a  podejte žádost o příspěvek ředitelce mateřské školy do pátku 21.11.2022 .
Ředitel/ka vyhodnotí Vaši žádost a do 30 dnů vás informuje o rozhodnutí.