Odborně zaměřené tématické setkávání a spolupráce s rodiči – Cesta kolem světa

Multikulturní workshop „Cesta kolem světa“ pořádaný agenturou Hraj si, která nám zajišťuje také Pohádkové kroužky.

Akce proběhla ve středu 26.9. v odpoledních hodinách a zúčastnili se děti i rodiče.

Tato akce byla hrazena z Multikulturní výzvy č. 49, do které je naše MŠ od 1.5.2020 do 3.12.2021 zapojena.